نرم افزار انبار و حسابداری انبار

جامعيت و سهولت كاربرد سيستم  انبار كه درحال حاضر آخرين نسخه آن در سازمانهایی با فعالیتهای مختلف مورد بهره‌برداري قرار گرفته، در حدي است كه موجب گرديده اين سسيستم به عنوان موفقترين بسته نرم‌افزار درنوع خود مطرح گردد. سيستم جامع انبارها در مجموعه سيستم‌هاي مكانيزه مديريت كالای شركت نماد ايران مي‌تواند به صورت مستقل و يا هماهنگ با سيستم‌هاي مكانيزه نمادایران به صورت يكپارچه و همبسته عمل نمايد.  طراحی جامع سیستم موجب گردیده تا این سیستم براحتی بتواند کنترل انبارهای محصول را در رابطه با فروش و تولید از یکسو و در رابطه با مواد و قطعات یدکی از سوی دیگر بر عهده گیرد، لذا از خدمات این سیستم، سیستمهایی از قبیل تولید،تدارکات،فروش، PM   ،اموال و ... کاملاً بهره مند می شوند.

فایل بروشور محصول
نرم افزار انبار
امکانات شناسائی اقلام و تهیه  شناسنامه برای آنها                   
اعلام موجودي انبار براي هر قلم در هر لحظه به صورت  ONLINE
کنترل موجودی انبار براساس اسناد مختلف وارده، صادره به صورت مقداري و ریالی وچاپ اين اسناد به صورت مكانيزه 
قيمت گذاري اقلام  بر اساس روش‌هاي مختلف (ميانگين لحظه‌اي،  FIFO  و يا استاندارد) 

کنترل گردش كامل و ريز هر قلم طي دوره‌هاي مشخص (روز، هفته، ماه) جهت مستدل بودن وضعيت آخرين موجودي 
ثبت اطلاعات كامل گردش هر قلم به تفكيك گردش در طي سال و بستن حساب‌ها مربوط به سال قبل  
امكان صدور پيش درخواست خريد در سيستم تداركات براي كالاهايي كه به نقطه سفارش رسيده‌اند.
ارتباط مكانيزه با سيستم دفترداري (حسابداري مالي)و صدور، اسناد حسابداري مربوطه به صورت مكانيزه جهت تغذيه به اين سيستم .
ارتباط كامل با سيستم تداركات (خريد خارجي / داخلي) جهت دریافت آخرين وضعيت سفارشات هر قلم  از ديدگاه انبار جهت صدور رسيد خريد .
امكان ارتباط با سيستم توليد، ثبت رسيد توليد و حواله توليد
امکان انبارگردانی در مقاطع مختلف و به صورت اتفاقي و در آخر سال در رابطه با سيستم انبارگرداني، اقدام به انبارگرداني كامل انبار و تعيين مغايرت‌هاي مقداري و ريالي 
امكانات لازم جهت اجراء متمركز در يك محل و يا اجراء در دو محل و تلفيق اطلاعات 
انجام عمليات حسابداري انبار بصورت كامل و صد در صد مكانيزه به نحوی كه حداقل وابستگي اطلاعات به افراد ايجاد گردد
كنترل موجودي و حسابداري انبار از  فعاليت‌هاي ریز :
رسيد انبار (خريد)
برگشت رسيد انبار (خريد)
قيمت گذاري اقلام رسيد خريد 
حواله مصرف
برگشت حواله 
انتقال كالا بین دو انبار (جهت انبارهاي مختلف‌المحل)
ارسال كالاي اماني به ديگران
برگشت ارسال کالای امانی 
دريافت كالاي اماني از ديگران
برگشت دریافت کالای امانی 
اخذ نتيجه انبارگرداني 
تعديل و اصلاح بعضي اسناد فوق به صورت مستند 
تعديل موجودي به صورت مستقل و مستند (تعديل مستقيم)

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو