نرم افزار قرارداد پیمانکاری

وظيفه اين سيستم كنترل قراردادها و تهیه صورت وضعيت و صورت حساب مربوط به هر قرارداد مي‌باشد. این سیستم هماهنگ با سیستم‌های خزانه‌داری، دفتر‌داری (حسابداري مالي)، كنترل بودجه و دارایی‌های ثابت به صورت یکپارچه عمل می‌نماید.

فایل بروشور محصول

نرم افزار پیمانکاری

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو