نرم افزار حسابداری


 ثبت و نگهداري گردش حساب‌ها در طبقه‌بندي‌هاي متفاوت و ثبت وقايع مالي سازمان‌ها از عمده وظايف اين سيستم است. اين سيستم براي انجام وظايف خود با سيستم‌هاي حقوق و دستمزد، انبار، فروش،  خزانه‌داري، كنترل بودجه، دارايي‌هاي ثابت، قيمت تمام شده و ... تبادل كامل اطلاعاتي دارد.

بروشور نرم افزار حسابداری

گردش کار همراه با فلو و فرم ساز نرم افزاری
هدف این سیستم ثبت و نگهداری حسابهای سازمان همچنین نظارت و کنترل بر گردش عملیات مالی آن است .

در طراحی این نرم افزار، اصول قانون تجارت تعیین شده از سوی مراجع قانونی مد نظر قرار گرفته تا اظهار نامه های مورد انتظار وزارت امور اقتصاد و دارایی قابل تهیه باشد . 

سیتم مالی نمادایران، در مرکز فعالیتهای مالی یک سازمان قرار دارد و با تشخیص کلیه فعل و انفعالات مالی و تعیین الگوهای استاندارد، موجب تسهیل در فرآیند صدور سند می شود و اشتباهات کاربری و حجم عملیات را در قسمتهای مختلف مالی کاهش می دهد.

این سیستم کلیه مباحث عملکردهای حسابداری مالی ( دفترداری)، حسابداری دولتی، حسابداری تجمیع و صورت های مالی اساسی را در بر می گیرد.

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو