نگهداری و تعمیرات ماشین آلات

 لزوم كنترل جامع و منسجم بر روي عملكرد ماشين آلات در هر واحد صنعتي، نيازي است كه بدون شك اهميت بسيار زيادي در تحقق اهداف از پيش تعيين شده در هر شركت دارد. همچنين تعدد ماشين‌آلات در خطوط توليد و وابستگي شديد آنها به يكديگر، كنترل عملكرد و برنامه ريزي تعميرات ماشين آلات را به شكل دستي بسيار پيچيده و ناقص مي گرداند. در چنين شرايطي است كه نياز به يك سيستم مكانيزه  جامع نگهداري و تعمير ماشين‌آلات  (CMMS)  به عنوان جزئي تفكيك ناپذير از سيستم‌هاي يكپارچه مديريت احساس مي‌شود. سيستمي كه توانايي كنترل عملكرد هزاران ماشين را داشته و در كنار برنامه ريزي جامع تعميرات پيشگيرانه  (PM) و ثبت سريع تعميرات اضطراري  (EM) ، با گزارشهاي متنوع بتواند آمار مناسبي از وضعيت تيم تعميرات و  ن گهداري سازمان به مديريت ارائه دهد.با در اختيار داشتن چنين سيستم مكانيزه، عمليات تعميرات و نگهداري در سازمان هدفمند شده كه خود گامي در جهت بهره‌ وري از امکانات است. از طرفي هشدارهاي به موقع دررابطه با تعمير، تعويض و يا تجهيز ماشين آلات موجب مي‌شود كه توقفات ناخواسته خط توليد به حداقل برسد.شركت نماد ايران با رويكردي جامع به تعميرات و نگهداري، با مكانيزه نمودن تمام فرآيندهاي تعميرات و نگهداري در كنار سرعت عمل و دقت عمل بالايي كه ارمغان سيستم‌هاي مكانيزه‌ است، به دليل ارتباط لحظه‌اي با ساير سيستم‌هاي اين شركت مانند تداركات، توليد، انبار، حقوق و دستمزد و ... امكان تهيه گزارشهاي كنترلي، آماري و مديريتي در هر لحظه تا جزئي‌ترين سطوح را فراهم مي‌آورد.

بروشور نرم افزار تعمیر و نگهداری ماشین آلات

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو