نرم افزار تدارکات خارجی

سيستم تداركات به منظور تكميل چرخه گردش كالا و خدمات در مجموعه سيستم‌هاي مدیریت كالا تهيه شده است. اين امر باعث مي‌شود تا اين سيستم به عنوان يكي از سيستم‌هاي گروه مدیریت كالا در زنجيره ردیابی محصول قرار گيرد و به عنوان  حلقه ای  از  اين زنجيره، معرف منابع تامين كننده كالاها و ساير اطلاعات خريد آن‌ها باشد.  اصلي ترين واحدهاي استفاده كننده از اين سيستم در يك شركت يا سازمان، واحدهاي بازرگاني داخلي و خارجي مي‌باشند. واحدهاي ديگر سازمان نيز به عناوين مختلف با سيستم ارتباط خواهند داشت مانند واحدهاي صادر كننده درخواست خريد.  استفاده از اين سيستم باعث مي‌گردد تا مراحل خريد به صورت استاندارد و با قوانين يكسان انجام شود. وجود قوانين و استانداردهاي مشخص باعث مي‌شود تا بتوان كنترل‌هاي مضاعف را بر روي مراحل خريد اعمال كرد و از وضعيت خريدها مطلع گشت.  با استفاده از اين سيستم پیگیری خريدها و مراحل طي شده هر خريد به راحتي امكان‌پذير خواهد شد.  به علاوه نگهداري اطلاعات منابع تامين و خريدها و استعلام‌هاي انجام شده از آنها و امتيازدهي به آن‌ها در زيرسيستم ارزيابي فروشندگان، امكان تصميم گيري انتخاب منابع يك خريد را براي مسئولان مربوطه آسان‌تر مي‌سازد.

فایل بروشور محصول

نرم افزار تدارکات خارجی
انجام مراحل خريد از صدور درخواست خريد آغاز شده و پس از طي كردن مراحل مختلف خريد مانند تائيد درخواست خريد، صدور استعلام، تامين اعتبار، صدور سفارش خريد، درخواست وجه و... با رسيد خريد تعيين قيمت تمام شده كالاي خريداري شده پايان مي‌يابد. در بعضي از مواقع، محدوده آغاز و پايان گسترده‌تر شده و شروع آن از برنامه‌ريزي توليد، نقطه سفارش انبار و ... آغاز شده و تا صدور سند رسيدهاي خريد انبار نيز ادامه مي‌يابد. به علت گستردگي مراحل خريد، هر مرحله از خريد مي‌تواند در يك واحد از سازمان كه دست اندر كار انجام آن مرحله مي‌باشد،  تكميل گردد. با تقسيم درست وظايف بين كاربران مختلف، تكميل اطلاعات خريد و تغذيه آن به سيستم مكانيزه امکانات وسیعی جهت پیگیری خریدهابدست می آید.

نمونه‌اي از فرآيند خريد كه به صورت كاملاً پارامتريك تعريف مي‌شود مي‌تواند به شرح زیر باشد: 

دريافت پيش درخواست‌هاي خريد از ساير سيستم‌هاو واحدها

ثبت درخواست‌هاي خريد

ثبت استعلام‌هاي صادره، جواب‌هاي فروشندگان و تعيين فروشنده برنده

كنترل مقداري قراردادهاي خريد

ثبت سفارش‌هاي خريد براي فروشندگان 

ثبت اطلاعات حمل و اطلاعات پارتي‌هاي حمل

ثبت درخواست‌هاي وجه بابت خريدها از واحد مالي

ثبت فاكتورهاي فروشندگان 

ثبت ارتباط رسيدهاي خريد انبار با فاكتورهاي خريد براي مشخص شدن اتمام خريد

ثبت امتيازهاي ارزيابي شده پيمانكاران

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو