نرم افزار فروش

در راستاي ارائه سيستمهاي مديريت كالا و منابع انساني و به منظور تكميل سيستم هاي يكپارچه مديريتي، شركت نماد ايران سيستم فروش جامع خود را در قالب يك بسته نرم افزاري آماده نموده است. با در نظر داشتن شرايط اقتصادي متغير و با احتساب كليه عوامل تعيين كننده برای فروش کالا و محصولات توليد شده، اين سيستم به گونه اي طراحي و پياده‌سازي شده است تا قابليت پاسخگويي به كليه نيازهاي مسئولان مربوطه را دارا باشد. الگو و روش فروش و سلسله مراتبي كه مشتري در هر سازمان يا شركت جهت خريد كالاي مورد نياز خود طي مي كند، تابع عوامل مختلف اقتصادي و مراحل اداري در هر سازمان مي باشد. در طراحي و تدوين سيستم، كليه نيازهاي سازمانها و شركتهاي مختلف بازرگاني و تجاري و توليدي و نيز پاسخگويي به موقع و درست به درخواست مشتري در كليه مراحل مد نظر بوده است. در راستاي اين مهم، سيستم محوري فروش در كنار سيستم خزانه داري (بخش حسابداري مشتريان) و سيستم انبار محصول، مجموعه سيستم جامع فروش را تشكيل مي دهند. در اجراي سيستم، صدور فرمهاي فروش با توجه به نياز كاربر با امكان كنترل آخرين موجودي كالا در انبار و نيز كنترل مانده حساب نقد و اعتباري مشتري صورت مي گيرد.

فایل بروشور محصول

نرم افزار فروش

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو