نرم افزار دارایی ثابت


كنترل و ثبت اطلاعات اموال ، محاسبه استهلاك ،‌ انجام عمليات حسابداري اموال ، تبادل مكانيزه اطلاعات اموال با سایر سیستم های مکانیزه نماد ایران وهمچنین کنترل و ثبت اطلاعات اموال براساس دستورالعمل نظام نوین اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه اصلی سیستم اموال و دارایی‌هاي ثابت مي‌باشد. اين سيستم با امکانات متعدد و با توجه به اهداف ياد شده به صورت مکانیزه و یکپارچه عمل کرده و قابلیت عملکرد مستقل يا هماهنگ با ساير سیستمهای مکانیزه نماد ایران را دارا می باشد.

فایل بروشور محصول

نرم افزار دارایی ثابت

سيستم اموال و دارايي‌هاي ثابت به منظورثبت اطلاعات ، نگهداری ، كنترل ، انجام عملیات حسابداری و تبادل مكانيزه اطلاعات اموال طراحي و پياده‌سازي گرديده است. این سیستم با امكانات متعدد و  توانائی های ياد شده به صورت مستقل و يا هماهنگ با ساير سيستم‌هاي مكانيزه زير به صورت يكپارچه و همبسته عمل می نمايد:

سيستم مكانيزه انبار و حسابداري انبار

سيستم مكانيزه حسابداري مالي

سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد

سیستم مکانیزه نقلیه

سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیر ماشین آلات 

مدیریت اشخاص

درخواست بازدید نرم افزار و مشاوره

فرم سریع رزرو