استاندارهای نظامی ایالات متحده

استانداردهای نظامی ایالات متحده
استانداردهای نظامی ایالات متحده که به اختصارMIL-STD  نامیده میشود، توسط مرکز تدارکات دفاعی (DSCC) نگهداری و بروزرسانی می شود ، سازمانی که هدفش ارائه پشتیبانی لجستیکی و مدیریت قراردادها با نیروهای مسلح ایالات متحده است. وزارت دفاع از طریق پیمانکاران خصوصی مقدار قابل توجهی خدمات مهندسی و مواد را تهیه و خریداری می کند.
 MIL-STD استانداردهایی را درباره نحوه طراحی ، ساخت و آزمایش موارد تعیین و ابلاغ می کند تا همه کسانی که در جلسات قرارداد مناقصه شرکت می کنند دقیقاً بدانند که از آنها چه انتظاری وجود دارد تا بتوانند رقابت کنند و موفق باشند. در سالهای اخیر نسخه هایی تخصصی از استاندارد نظامی درحال استفاده هستند برای مثال میتوان به استانداردهای تجاری از قبیل استاندارد ipc برای طراحی و تولید  pcb و دیگر زمینه های ساخت و مهندسی اشاره کرد. برخی از استانداردهای نظامی در حال منسوخ شدن هستند ، اما استانداردهای تجاری جدید مبتنی بر بروزرسانی استانداردهای قدیمی هستند. به عنوان مثال ، استاندارد جدید PCB IPC-2221B  از MIL-STD-275نشأت گرفته است.
این استانداردها بطور کلی شامل دسته بندی ذیل میشوند:

مخفف

نوع

تعریف

MIL-HDBK

هند بوک نظامی 

سند راهنمایی شامل روند استاندارد، اطلاعات فنی، مهندسی و یا اطلاعات طراحی درباره ماده خام، پروسه ها و روش ها می باشد  که تحت پوشش DSP قرار دارد.

استاندارد MIL-STD-967 عناوین و فرمت های استاندارد مورد نیاز نگارش یک هندبوک نظامی را دربر می گیرد.

MIL-SPEC

اسناد نظامی 

سندی که شامل الزامات فنی مهم برای خرید مواد خامی که خاص نظامی هستند و یا اصلاح اساسی ترم های تجاری می باشد. 

استاندارد MIL-STD-961 عناوین و فرمت های استاندارد مورد نیاز برای نگارش اسناد نظامی را پوشش می دهد.

MIL-STD

اسناد استاندارد 

سندی که الزامات فنی و مهندسی برای پروسه های تجاری یا خاص نظامی، پروسه ها تمرین ها و روش ها، تالیف شده است. 

پنج نوع از استاندارد نظامی وجود دارد:

·         استاندارد رابط کاربری (interface standards)

·         استاندارد معیارهای طراحی (design criteria standards)

·         استانانداردهای پروسه ساخت (manufacturing process standards)

·         روش های استاندارد (standard practices)

·         استاندارد های روش های تست (test method standards)

MIL-STD-962 استانداردی شامل عناوین و فرمت های مورد نیاز استاندارد برای نگارش استاندارد های دفاعی می باشد.

MIL-PRF

اسناد عملکردی 

اسناد عملکردی، الزاماتی از نظر نتایج مورد نیاز با معیاری برای بازبینی توافق ها را بیان می کند، اما این اسناد بدون اظهار نظر درباره روش هایی برای رسیدن به نتایج مورد نیاز می باشند. اسناد عملکردی الزامات عملکردی برای محصول، محیطی که باید در آن عمل کند و پارامترهای قابل تعویض و رابط کاربری را تعریف می کند.

MIL-DTL

اسناد جزئیات 

سندی که الزامات طراحی، مانند مواد خام مورد استفاده، چگونگی بدست آمدن یکی از الزامات و یا چگونگی ساخت یک محصول مشخص می شود. سندی که هم الزامات عملکردی و هم جزئیات را شامل شود در دسته اسناد جزئیات قرار میگیرند.

 
لیست کامل این استانداردها که تا سال 1993 توسط دپارتمان استاندارد وزارت دفاع نگهداری میشد به شرح ذیل است:
MIL-STD-105 ، روشهای نمونه گیری و جداول بازبینی ویژگیها
MIL-STD-130 ، "علائم شناسایی اموال نظامی ایالات متحده"
MIL-STD-167 ، ارتعاش مکانیکی تجهیزات تخته کشتی
MIL-STD-188 ، سری مربوط به مخابرات
MIL-STD-196 ، مشخصات سیستم مشترک نوع الکترونیک
MIL-STD-202 ، روش های آزمایش "قطعات الکترونیکی و الکتریکی"
MIL-STD-276 ، استاندارد برای اشباع خلاء ریخته گری فلز متخلخل و اجزای فلزی پودر شده
MIL-STD-348 ، رابط فرکانس رادیویی
MIL-STD 461 ، الزامات کنترل ویژگی های تداخل الکترومغناطیسی زیر سیستم ها و تجهیزات
MIL-STD-464 ، الزامات اثرات الکترومغناطیسی محیطی برای سیستم ها
MIL-STD-498 ، در زمینه توسعه نرم افزار و مستندات
MIL-STD-499 ، در زمینه مدیریت مهندسی (مهندسی سیستم)
MIL-STD-704 ، مشخصات نیروی برق هواپیما
MIL-STD-709 ، معیارهای طراحی استاندارد برای کدگذاری رنگ مهمات
MIL-STD-806 ، نمادهای گرافیکی برای نمودارهای منطقی
MIL-STD-810 ، روش های آزمایش برای تعیین اثرات زیست محیطی بر تجهیزات
MIL-STD-882 ، تمرین استاندارد برای ایمنی سیستم
MIL-STD-883 ، استاندارد روش آزمایش برای میکروسیارها
MIL-STD-1168 ، یک سیستم طبقه بندی تولید مهمات که جایگزین سیستم کد شناسایی مهمات (AIC) شد که در جنگ جهانی دوم استفاده شد.
MIL-STD-1234 ، نمونه برداری ، بازرسی و آزمایش مواد پیروتکنیک
MIL-STD-1246 ، سطوح آلودگی ذرات برای سخت افزار که با IEST-STD-CC1246D جایگزین شده است
MIL-STD-1376 ، دستورالعمل هایی برای مبدل های سونار ، به ویژه سرامیک های پیزوالکتریک
MIL-STD-1388-1A ، تجزیه و تحلیل پشتیبانی لجستیک
MIL-STD-1388-2B ، الزامات DOD برای پرونده تجزیه و تحلیل پشتیبانی لجستیکی
MIL-STD-1394 ، مربوط به کیفیت ساخت کلاه است و اغلب با IEEE 1394 اشتباه گرفته می شود.
MIL-STD-1397 ، رابط های ورودی/خروجی ، داده های دیجیتال استاندارد ، سیستم های نیروی دریایی
MIL-STD-1472 ، مهندسی انسانی
MIL-STD-1474 ، اندازه گیری صدا برای استاندارد سلاح های کوچک
MIL-STD-1553 ، اتوبوس ارتباطات دیجیتال
MIL-STD-1589 ، "زبان برنامه نویسی JOVIAL"
MIL-STD-1750 ، معماری مجموعه دستورالعمل (ISA) برای رایانه های هوابرد
MIL-STD-1760 ، رابط سلاح های هوشمند مشتق شده از MIL-STD-1553 [26]
MIL-STD-1815 ، "زبان برنامه نویسی Ada
MIL-STD-1913 ، ریل پیکاتینی ، براکت نصب بر روی سلاح گرم
MIL-STD-2045 ، لایه برنامه انتقال داده بدون اتصال
MIL-STD-2196 ، مربوط به ارتباطات فیبر نوری است
MIL-STD-2361 ، مربوط به توسعه دیجیتالی ، کسب و تحویل نشریات اداری ، آموزشی و دکترین ارتش و تجهیزات فنی در SGML است.
MIL-STD-2525 ، به اشتباه با APP6 ، استاندارد ناتو پیوند خورده است و باید جایگزین شود
MIL-STD-3011 ، پروتکل کاربرد برنامه افزودنی محدوده مشترک
MIL-STD-6011 ، پیوند داده های تاکتیکی (TDL) استاندارد پیام
MIL-STD-6013 ، اطلاعات تاکتیکی ارتش
MIL-STD-6017 ، فرمت پیام متغیر (VMF)
MIL-STD-6040 ، قالب متن پیام ایالات متحده (USMTF)
MIL-DTL-13486 ، سیم و کابل برق
MIL-HDBK-310 ، اطلاعات اقلیمی جهانی برای توسعه محصولات نظامی
MIL-HDBK-881 ، ساختارهای شکست کار برای اقلام دفاعی (WBS)
MIL-I-17563C ، نشان می دهد که درزگیر با برنامه سازگار است و سیلانت در طول عمر قطعه خراب نمی شود
MIL-PRF-38534 ، مشخصات عمومی برای میکروسکوپ های ترکیبی.
MIL-PRF-38535 ، مشخصات عمومی برای مدارهای یکپارچه (میکرو مدار) ساخت.
MIL-S-901 ، آزمایش شوک برای تجهیزات
MIL-E-7016F ، مربوط به تجزیه و تحلیل بارهای AC و DC در هواپیما است.
MIL-S-82258 ، باله های لاستیکی شناگر. "الزامات باله شناگر ساخته شده از لاستیک صمغ برای پوشیدن توسط پرسنل نظامی برای اهداف شنا و برای کاربردهای عمومی

مهندسی تعمیر و نگهداری دیجیتال یا CMMS
عوامل الزام‌آور بهره‌گیری از مهندسی تعمیر و نگهداری دیجیتال یا CMMS