پرداخت الکترونیک در پورتال سهام

 

 

 

همانطور که واحدهای سهام شرکتها سهامی عام در جریان هستند، یکی از مشکل ترین مراحل کاری در فرآیند افزایش سرمایه در سیستم سهام، دریافت فیش های واریزی سهامداران و ثبت آنها در سیستم می باشد.

راهکارهای مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که هرکدام از این راهکارها، محاسن و معایب خود را دارا می باشند.

 به همین خاطر، شرکت نماد ایران، سامانه پرداخت الکترونیک را در سیستم پورتال سهامداران راه اندازی نمود تا سهامداران بتوانند مبالغ واریزی حق تقدم را از طریق آن سامانه واریز نمایند.

با راه اندازی این قابلیت در پورتال سهامداران، واریز مبالغ در حساب کاربری سهامداران و از طریق خود سهامدار صورت می پذیرد که این بدان معنی است که درصد صحت ثبت مبالغ به نزدیک به صد در صد  افزایش می یابد.

شرکتهای که می خواهند از این امکان استفاده کنند می بایستی گواهی نماد اعتماد الکترونیک را برای سایت خود دریافت کرده باشند.

شاخصهای عملکرد در مدیریت تعمیر و نگهداری
شاخص های کلیدی ضروری در نرم افزار مدیریت و نگهداری دارایی CMMS / EAM چیست؟